Dansk Ejendomsskat

Dansk Ejendomsskat

Fuldt skattepligtige personer skal betale ejendomsværdiskat af ejendomme, der er beliggende i udlandet. I relation til DBO har ejendomsværdiskatten status som en formueskat, og har Danmark indgået en DBO, der omfatter formueskatter, vil ejendomsværdiskatten enten helt bortfalde (exemption) eller skulle reduceres med evt. udenlandsk ejendomsskat (creditmetoden).

Er ejendommen ikke beliggende i en overenskomststat, vil der kun kunne gives creditnedslag efter EVSL § 12 for betalte udenlandske ejendomsskatter, som bliver beregnet ud fra værdien af den udenlandske ejendom. Nedslaget kan dog ikke overstige den beregnede ejendomsværdiskat. Der kan ikke gives nedslag efter EVSL § 12 for egentlige jordskatter, der svarer til den kommunale grundskyld.

Er der flere ejendomme i udlandet, lempes der ejendom for ejendom. Hvis den udenlandske stat opkræver indkomstskat af bolig i form af skat af lejeværdi af egen bolig eller af faktiske lejeindtægter, vil der kun kunne gives nedslag for sådanne indkomstskatter i dansk indkomstskat af eventuelle faktiske lejeindtægter i Danmark, enten efter en DBO eller efter LL § 33.

Kontakt os

Send en mail på qvist@qvistint.com eller udfyld kontaktformularen og jeg vil kontakte dig for en uddybning af dine drømme.

Steen Qvist

Ejendomsmægler, MDE +45 2442 49 55 qvist@qvistint.comQvist International Ejendomsformidling Østergade 3, 6240 Løgumkloster CVR: 34485364 Tryg bolighandel i udlandet