Hvordan køber man bolig i spanien?

Hvordan køber man bolig i spanien?

Når man skal købe bolig i Spanien er der nogle punkter som man skal være opmærksom på.

Skøde kaldet ”Escritura”:

Indledningsvist vil der fra sælger blive indhentet kopi af skødet på ejendommen. Skødet indeholder en detaljeret beskrivelse af ejendommen og det vil ud fra disse oplysninger være muligt at afklare om alle registreringer er korrekte i forhold til de faktiske forhold samt om der er bygninger eller bygningsdele som ikke er godkendte af myndighederne. Der vil også fremgå beskrivelse af grunden og evt. fællesarealer.

Tingbog “Nota simple”:

På baggrund af skødet vil der herefter blive indhentet en tingbogskopi som kan bekræfte at sælger er retmæssig ejer af ejendommen og dermed i sin ret til at sælge ejendommen. Af tingbogskopien vil det herudover fremgå om der er tinglyst gæld i ejendommen. Der kan her være tale bankgæld, men også gæld til det offentlige, forsyningsselskaber mm. Det er vigtigt at sikre sig at ejendommen overtages fri for gæld.

Ejerforening kaldet ”Comunidad”:

Hvis ejendommen har en ejerforening indhentes seneste regnskab/budget og referat fra de seneste ejerforeningsmøder for at kunne vurdere de juridiske og økonomiske forhold omkring foreningen. I den forbindelse vil det blive afklaret hvad der skal betales i fællesudgifter om der er indskrænkninger i brugen af lejligheden mm. I forbindelse med handlen indhentes ejerforeningskvitteringer for at sikre at der ikke er gæld til foreningen. Der kan i den forbindelse stilles krav om et refusionsdepositum som sikrer at evt. gæld kan indfries såfremt sælger ikke overholder sine forpligtelser.

Statusopgørelse fra forsyningsvirksomheder:

I forbindelse med gennemførelse af handlen indhentes ovennævnte for at sikre at alle afgifter, forbrug mm. er betalt så ejendommen kan overdrages i gældfri stand.

Køb af ikke resident:

Ved køb af en ejendom skal køber tilbageholde 3% af købsprisen hvis sælger ikke på købstidspunktet har fast bopæl i Spanien. Beløbet skal af køber indbetales til skattevæsenet i sælgers navn. Sælger har herefter 4 måneder til at opgøre salget med skattevæsenet

Skal du købe bolig i Spanien?

Send en mail på qvist@qvistint.com eller udfyld kontaktformularen og jeg vil kontakte dig for en uddybning af dine drømme.

Steen Qvist

Ejendomsmægler, MDE +45 2442 49 55 qvist@qvistint.comQvist International Ejendomsformidling Østergade 3, 6240 Løgumkloster CVR: 34485364 Tryg bolighandel i udlandet